Забруднення води


Вода належить до найбільш поширених речовин на Земній кулі. Водою вкрито близько 2/3 поверхні земної кулі (океани, моря, озера, річки). Тому саме в наш час, час активного розвитку індустрії та сільського господарства, актуальною проблемою є саме забруднення води та гідросфери вцілому.  Сьогодні в багатьох водоймищах природні умови порушені людиною. Побутові і промислові стоки часто перетворюють річки на каламутні, такі, що погано пахнуть, наповнені отрутою, хворобливі канави. Найбільшою «стічною канавою» Землі стали океани. Чистота вод світового океану - це загальносвітова проблема. 

Найбільш відомим джерелом забруднення води є побутові (або комунальні) стічні води. Водоспоживання міст зазвичай оцінюють на основі середньої добової витрати води на одну людину, яка в США рівна приблизно 750 л. Майже вся використана вода поступає в каналізацію. Оскільки щодня в стічні води потрапляє величезний об'єм фекалій, головним завданням міських служб при переробці побутових стоків в колекторах очисних установок є видалення патогенних мікроорганізмів. При повторному використанні недостатньо очищених фекальних стоків бактерії і віруси, що містяться в них, можуть викликати кишкові захворювання (тиф, холеру і дизентерію), а також гепатит і поліомієліт.

В індустріально розвинених країнах головним споживачем води і найбільшим джерелом стоків є промисловість. Промислові стоки в річки за об’ємом в 3 рази перевищують комунально-побутові.
      
Вода виконує різні функції, наприклад служить сировиною, обігрівачем і охолоджувачем в технологічних процесах, крім того, транспортує, сортує і промиває різні матеріали. Вода також виводить відходи на всіх стадіях виробництва. Оскільки набагато дешевше викидати відходи різних виробничих циклів, ніж переробляти їх і утилізувати, з промисловими стоками скидається величезна кількість різноманітних органічних і неорганічних речовин.


Через зростаючий обсяг промислових відходів порушується екологічна рівновага багатьох озер і річок, хоча більша частина стоків нетоксична і несмертельна для людини.

Другим основним споживачем води є сільське господарство, що використовує її для зрошення полів. Вода, що стікає з них, насичена розчинами солей і ґрунтовими частинками, а також  інсектицидами, фунгіцидами, пестициди, органічними та неорганічними добривами

Для зменшення забруднення водойм необхідно зменшити кількість стічних вод, використовувати науково-обгрунтовану агротехніку ведення сільско-господатського виробництва, створювати навколо водойми природоохороної зони; будувати буферні водойми, не допускити потрапляння стоків в основну водойму, використовувати рослиноїднх риб. 


Дуже ефективним для боротьби з забрудненням води є багаторазове використання стічних вод у всіх галузях промисловості. Також слід вдосконалити виробничі технології, де є використання води, що дасть змогу повністю виключить скидання стоків у водойми. Необхідно жорстко контролювати діяльність підприємств, які використовують у процесі воду і скидають її у водойми, створювати сучасні очині споруди з примусовою очисткою води.